Et vellykket opstartsforløb for den nye medarbejder

Med en nyansat er det vigtigt, at man evner at bevare vedkommendes motivation, samt hurtigt at skabe ansvarsfølelse og tryghed. Det er vigtigt som virksomhed at huske på, at den nyansatte kommer fra en hverdag, hvor vedkommende kendte sine arbejdsopgaver ud og ind, og at der i denne hverdag var klare forventninger omkring både sociale relationer på arbejdspladsen samt kompetencer. Hvis man som nyansat i en virksomhed ikke oplever at blive introduceret til virksomhedskulturen, og hvis succeskriterierne ikke er transparente, kan det være svært at holde motivationen oppe.  20% af nyansatte stopper af denne grund i løbet af under 2 måneder på det nye arbejde. Samtidig har 35% af virksomheder og organisationer ikke afsat midler til netop denne vigtige onboarding proces. Og det er en skam, da en god introduktion til den nye arbejdsplads betyder en god fastholdelse af den nyansatte. Og det koster dyrt at mislykkes med rekrutteringen.

Et struktureret opstartsforløb med professionel onboarding

En del af en vellykket rekruttering er altså et struktureret og gennemtænkt opstartsforløb. Et struktureret opstartsforløb betyder, at medarbejderen typisk bliver længere tid i virksomheden. Det kan derfor være en god idé at få skræddersyet et onboarding forløb af et rekrutteringsfirma, der ved en masse om, hvordan man skaber motivation og ansvarsfølelse hos en ny medarbejder. I mange virksomheder er chefer og kollegaer nemlig selv for travle med de dagelige gøremål til at varetage en god og struktureret onboarding. Oplæringen skal påbegyndes den første dag, så man kan føle, at man bidrager med noget værdifuldt til arbejdpladsen – dette vedligeholder den motivation, som man ved, at en nyansat går til det nye job med. Vedkommende skal ligeledes introduceres til virksomhedskulturen i en rækkefølge, der passer til vedkommendes profil. Den strukturerede onboarding underbygger det gode match mellem menneske og virksomhed, da det er igennem opstartsforløbet, at alt skal gå op i en højere enhed. Og netop opstarten har stor betydning for det fremtidige samarbejde.