Opret et testamente og tag stilling til de vigtige spørgsmål

Det er de færreste danskere, der er klar over den gavn, som et testamente kan give dem. Du kan med stor fordel oprette et testamente, hvis du vil have noget at sige, når det kommer til fordelingen af din formue og værdier, når du en dag ikke er her mere. Mange har den opfattelse, at det eksempelvis kun er nødvendigt, hvis man er samlevende og lever papirløs og dermed ikke arver automatisk. Fordelene ved at oprette et testamente gælder dog også i ligeså høj grad for ægtefæller og singler. Det er nemlig ikke kun arvens fordeling, der skal tages stilling til, da der er mange øvrige punkter, der også skal tages til overvejelse. Eksempler på punkter kunne være: Skal arven båndlægges? Skal arven være særeje? Skal børnene arve lige meget, eller skal nogle blot have tvangsarv? Vil du give noget af din arv til organisationer? Der er altså en lang række spørgsmål, der skal besvares, men det kan en advokat heldigvis hjælpe dig med.

Få en advokat til at kigge på dit testamente

Udarbejdelse af et testamente er kompliceret, og det kræver i den grad, at man har noget kendskab og erfaring på området, hvis man skal kunne gennemskue det. Det vil derfor altid være en god idé at få en advokat til at kigge på dit testamente og eventuelt hjælpe med udarbejdelsen af det, så du undgår de faldgruber, der kan være. På den måde undgår du også splid blandt arvingerne og ubesvarede spørgsmål, der kan opstå, hvis testamentet ikke udtrykker det, der var tænkt.

Hos Hviid Advokater A/S kan du få en indledende telefonisk drøftelse af dit testamente, hvor du kan få råd om, hvad der er bedst at gøre i dit tilfælde. Samtalen er gratis og helt uforpligtende, så du vælger selv, om du vil gå videre med det og få hjælp af en advokat til at få oprettet et testamente eller få opdateret det. I de fleste tilfælde kan det dog anbefales, at man går videre med sagen, hvis man vil sikre sig, at alt er, som det skal være og lever op til ens ønsker. 

Pris på testamente

Hviid Advokater A/S er meget åbne omkring deres priser, og du vil derfor altid få en fast pris eller et prisestimat, inden I begynder arbejdet. For en lang række af de forskellige advokatopgaver, kan de dog tilbyde faste priser, som i den grad er konkurrencedygtige. På trods af de gode priser, så er rådgivningen altid på højeste niveau, så du er sikret bedst mulig.