Tab af hørelse? Få hjælp på dit hørecenter Silkeborg

De færreste tænker i det daglige over, at man kan risikere at miste sin hørelse. Et faktum er dog, at det sker for de fleste af os før eller siden. Mange mennesker lider under tidligt tab af hørelsen som følge af unødigt slid på høresansen, forårsaget af daglig udsættelse for langvarig og kraftig støj. Andre mister hørelsen i en sen alder – dette kaldes ”aldersrelateret høretab”. Fælles for begge grupper er, at de lider under tabet af hørelsen.

Når man mister hørelsen, mister man også en vigtig del af den interpersonnelle kommunikation. Det kan være utroligt svært at føre en samtale i omgivelser, hvor der er megen baggrundsstøj, da høretab bevirker, at det er vanskeligt at skelne baggrundsstøj fra samtalepartnerens stemme. Og da det er temmelig belastende hele tiden at skulle bede samtalepartneren om at gentage sine sætninger, er der mange hørehæmmede, som foretrækker at blive hjemme fra sociale sammenkomster. Dette kan føre til isolation og ensomhed – og i sidste ende depression og sorg reaktioner hos den hørehæmmede.

Få hørelsen igen med et moderne høreapparat

Det kan næsten ikke understreges nok, at det er vigtigt, at du i dine unge år beskytter dine ører mod udsættelse for unødig høj musik og larm i hverdagen. Men er skaden sket, og har du brug for høreapparat, kan du trøste dig med, at nutidens høreapparater slet ikke er så klodsede som for bare ti år siden. Et moderne høreapparat er temmelig diskret, og har samtidig meget bedre egenskaber. Det er under alle omstændigheder bedst, at du kommer i gang med at få taget mål til dit høreapparat, før du udvikler depression over dit høretab.

Få en gratis høretest, og find ud af om du lider af høretab

Hos Audika Silkeborg kan du få testet din hørelse, så du kan få et nøjagtigt billede af hvor meget – eller lidt – af din hørelse, som er gået tabt. Samtidig kan du få råd og vejledning til valg af høreapparat, skulle du have brug for et sådant.